Ringeriksregionens største møtearena for arbeidsgivere og fremtidens arbeidskraft

Om messen

Kunnskap

Tilegne deg den nødvendige kunnskapen for å ta det riktige valget videre i livet

Knytt bekjentskap

Møt og knytt bekjentskap med relevante bedrifter

Lik oss på sosiale medier!

Hjelp oss å bli større og stift bekjentskap med oss på facebook og andre sosiale medier

Program for messen

Klokkeslett Hendelse
06:00-08:30 Rigging for bedriftene
08:30-09:00 Velkommen til bedriftene
09:00-13:30 Elever fra ungdomstrinn og videregående kommer
Klokkeslett Hendelse
13:00-16:00 Åpent for alle arbeidsøkere og andre interesserte
16:00 Avslutning
16:00-17:30 Nedrigging og rydding

Hvorfor jobb- og yrkesmesse?

NAV samarbeider med en rekke virksomheter i Ringeriksregionen. Jobb- og yrkesmessen har som målsetting å vise de yrkes- og utdanningsveier som er representert på Ringerike, Hole og Jevnaker. Bedriftenes tilbakemelding etter messa i mars 2017 & i 2018  er at dette er en arena de ønsker årlig. Jobb- og yrkesmessen vil gi lokale bedrifter en unik mulighet til å vise seg frem og informere elever og unge arbeidssøkere som i kommende år står fremfor viktige utdanning- og yrkesvalg.

Elever / Studenter

For at du som skoleelev eller annen besøkende på messen skal få best mulig utbytte har vi samlet en oversikt over bedriftene som deltar her. Du vil finne en kort beskrivelse av bedriften samt link til bedriftens nettside slik at du kan se informasjon om hvem bedriften er, hva de gjør og hvor de holder til.

Utstillere

Nyttig informasjon for utstillere/bedrifter

Samarbeidspartnere

Hole kommuneskjold
jevnaker kommuneskjold

Du finner oss

Adresse:

Dronningveien 2, 3531 Krokkleiva

Epost-adresse:

hendrikus.t.a.hart@nav.no

Kontakt oss